side-area-logo

Project C

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google +
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description
Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през 60те години на 20ти век със издаването на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.
Clients
  • Този начин не само е оцелял повече от 5 века,
  • но е навлязъл и в публикуването на електронни
  • издания като е запазен почти без промяна. Популяризиран е през
  • 60те години на 20ти век със издаването

на Letraset листи, съдържащи Lorem Ipsum пасажи, популярен е и в наши дни във софтуер за печатни издания като Aldus PageMaker, който включва различни версии на Lorem Ipsum.

Info